Park Orbis Pictus a.s.

Rytířská 4, 110 00, Praha 1

PhDr. Petr Fejk
předseda představenstva a hlavní manažer projektu

E: fejk@orbispark.com
T: +420 222 873 240
M: +420 603 447 623